Skip to content

Personvern erklæring

Personvern erklæring for våre kunder

Behandling av personopplysninger i Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo (org nr  994459988  og 912164918)

Når du er i kontakt med oss som kunde vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlige for personopplysningene vi behandler er:

Maria Andersen (påmedling til yogakursrekker, gongworkshop mm, individuelle timer)
Kontaktinformasjon:
mediyoga.oslo@gmail.com
Tlf. 99313437
org nr  994459988

Eva Edwin (mindfulness kurs og workshop)
Kontakt informasjon:
eva.edwin@gmail.com
Tlf 92 40 61 73 (helst SMS)
ogr nr. 912164918

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte. Begge kontakt personer har separate kundedatabaser.

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon: Navn, adresse og fødselsnummer, samt telefonnummer og e-postadresse

Opplysninger til bruk i individuel terapi timen (helseopplysninger):

 • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlings-/ terapiopplegget
 • Øvrige personlige forhold om klienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

 • Kontaktinformasjonen: for å administrere kundeforholdet
 • Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp kunden på best mulig måte

Behandling vil omfatte følgende:

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i vårt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt oppdatere denne ved endringer
 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som kunden gir skriftlig på email eller muntlig ved fremmøte på behandling / oppfølging og lagre denne informasjonen i vårt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal)
 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene eller når behandlingen og/eller kundeforholdet endelig avsluttes
 • Hverken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil bli gjort tilgjengelig, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår i neste avsnitt.

Utlevering av personopplysninger til andre

 • Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med kunden, kundens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
 • Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.
  Per dags dato bruker vi MailChimp og Conta Faktura AS (Maria Andersen) og Fiken AS (Eva Edwin) for å samle data på kursdeltakere.
  Du kan lese MailChimp personvernerklæring . Conta Faktura personvernerklæring og databehandleravtale.

All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når kundeforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, at du skrive til oss direkte email, melder deg av fra nyhetsbrev vis MailChimp eller at du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt