Skip to content

Mindfulness

Mindfulness, også kalt oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening

Mindfulness er en populær meditasjons form, som består av enkle teknikker for redusere stress og belastninger i dagliglivet. Forskning viser at mindfulness kan hjelpe i forhold til psykiske og fysiske helsemessige utfordringer, ikke minst stress. Konsentrasjon, intuisjon og kreativitet bedres. Livskvalitet fremmes. Selvkritikk og vanskelige tanker får mindre kraft.

Mindfulness symbol og amazing-beautiful-beauty-blue 3

Gjennom å praktisere mindfulness vil du kunne oppleve avspenning og ro, samt den deilige følelsen som gjerne oppstår ved meditasjon.

Mindfulness meditasjon handler om å være til stede her og nå - på en vennlig og utforskende måte - uten å bli styrt av forstyrrende tanker og følelser. Med vennlig nysgjerrig oppmerksomhet kan vi få øye på det som skjer slik det fremtrer i øyeblikket, både i oss selv og utenfor. Vi har alle en indre kilde til fred, ro og tilfredshet - mindfulness er en metode for å hjelpe oss med å finne denne kilden - og på denne måten oppleve mer med mindre stress.

Mindfulness handler ikke om å fortrenge eller undertrykke tanker, følelser eller kroppsfornemmelser, men heller å møte alle ens opplevelser, uansett hva som dukker opp i bevisstheten, med akseptasjon, toleranse, undring og nysgjerrighet. Bli bevisst hva som påvirker deg og dine tolkninger, opplevelser og handlinger på en ikke dømmende måte.

Gjennom å stoppe opp med pusten kan vi gi oss en pause slik at vi på en rolig måte kan få tilgang til et utvidet perspektiv. Vi får mulighet til å reagere på en klokere måte istedenfor å bli styrt av vaner, minner, antakelser, forventninger, fordommer eller lignende som ofte er ubevisste. Det gir rom for å utforske egne tanker, følelser, vurderinger og tolkninger sin betydning for hvordan vi har det på en raus og vennlig måte. Istedenfor å bli dradd inn i tanker og følelser omkring fremtid og fortid kan vi velge å fokusere på det som er reelt akkurat her og nå. Det gir mulighet til å oppdage at tanker, følelser, fornemmelser kun er mentale hendelser som kommer og går. De trenger ikke være sanne og vi kan mer bevisst velge hvordan vi vil reagere på dem. Det er også min erfaring at dette pusterommet kan gi plass til at nye kreative og intuitive ideer, visjoner og løsninger kan dukke opp.

Vi kan praktisere mindfulness over alt og når som helst, når vi går, står, er i møter, eller gjør andre aktiviteter. Vi trener opp evnen gjennom forskjellige strukturerte teknikker og meditasjons øvelser. Ved regelmessig praksis fremmes selvinnsikt og konsentrasjon. Vi roer sinnet. Gjennom meditasjon skapes mental klarhet og bedre kontakt med intuisjon og kreativitet.

Dette er godt utprøvde og aksepterte metoder for å skape overskudd, ro og balanse. Etter kort tid med trening kan du bli overrasket over hvordan du med oppmerksomhet kan oppleve mer kvalitet i daglige aktiviteter og beholde roen i en hektisk hverdag.

Mindfulness har opprinnelse fra buddhismen, der metoden ble brukt som en vei inn til dypere selvinnsikt og medfølelse. Mindfulness er velprøvd og blitt en populær meditasjons form som anvendes både i helsevesen, skole og organisasjoner verden over.

Mindfulness har vært gjenstand for forskning, ikke minst gjennom Dr. Jon Kabat Zinn-programmet som er brukt til stressreduksjon (MBSR) og funnet gunstig i forhold til både fysisk og psykisk helse, ikke minst stress og stressrelaterte lidelser.

Våre mindfulness kurs i Oslo sentrum kan du lese om her:  Mindfulness kurs i Oslo Sentrum - du er hjertelig velkommen!

Det er også mulig å få individuelt opplegg som er spesialtilpasset dine behov og ønsker. Du kan lese mer om det her: Kurs i mindfulness spesielt tilpasset dine ønsker og behov

Er du interessert i mindfulness kurs eller individuell opplæring kontakt  Eva Edwin  på e-post:  eva.edwin@gmail.com 

Våre mindfulness kurs i Oslo Sentrum:

Mindfulness kurs med MediYoga, fokus på stress - torsdager kl. 13.00 - 15.30, Oslo sentrum 

Mindfulness kurs ved stress, med MediYoga - tirsdager kl. 16.00 - 18.30, Oslo sentrum 

Mindfulness kurs med MediYoga - ved stress - onsdager kl. 18.30-21.00 - Oslo sentrum 

Mindfulness workshops med mediyoga og gongavspenning - se linken for mer info og datoer

Individuell opplæring - opplæring kun for deg, tilpasset dine behov

Link til våre andre kurs:

Link til våre mediyoga og yinyoga kurs.

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt