Skip to content

Medisinsk yoga og stress

Hva er årsaken til stress og stressrelaterte lidelser?

I dagens liv flere og flere opplever fenomenet stress og som følge stressrelaterte lidelser  (søvnløshet, stive muskler, hodepine / migrene, høyt blodtrykk, lav energi, dårligere imunforsvar, utbrenthet mm.). Stress kan forårsakes både av ytre og indre årsaker.

Ytre årsaker kan være at det er virkelig mye å gjøre, tidspress på jobb og hjemme, o.l. da føler du kanskje at du fysisk har ingen pustepause. Indre årsaker kan være at du befinner deg i en vanskelig livsituasjon - det kan være alt fra en traumatisk hendelse, samlivsbrudd, arbeidledighet, vanskelig arbeidssituasjon til kronisk sykdom, som også kan føre til en dramatisk forandring i din livstil. Da føler du kanskje at det blir vanskelig å puste og kroppen stivner av usikkerhet.

Ofte det vi opplever som stress har både indre og ytre årsaker. Medisisnk yoga er en fantastisk verktøy for å handtere stresssituasjoner og etterhvert finne tilgang til din indre ro for å starte selvhelbredende prosess.

I våre yogakurs ved stress legger vi vekt til at du lærer alle våre verktøy - både fra mediyoga, yinyoga og mindfulness, vår egen erfaring, samt andre terapier og tradisjoner. Slik at du selv kan benytte verktøyene for å leve liv med bedre helse og velvære.

Du er alltid velkommentil å ta kontakt med oss om du lurer på noe.

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt