Skip to content

Intern Family Systems (IFS)

Kreativ metode for å bli kjent med deg Selv og dine indre deler

Meditasjon, tegning, kommunikasjon, observasjon, konstellasjon

Vi har både workshop og kursrekke i denne metoden.
Metoden passer for deg som er opptatt av selvutvikling, ønsker å få det bedre med deg selv og andre, har behov for mer indre ro, og som ønsker å gjøre noe med gamle mønster som gjør livet strevsomt. Ved å være nysgjerrig og utforskende vil du oppleve at det åpner seg helt nye muligheter, og livet kan ta nye vendinger.

På workshop i Intern Family Systems (IFS) vil vi ta i bruk kreative metoder for å komme i kontakt med de indre delene. På 5 ukers kurs kommer vi enda dypere inn i selvutvikling.

  • Meditasjon: Bli ledet inn i oss selv for å bli klar over hvilken del(er) som er aktiv(e).
  • Tegning: Bringe delene ned på papiret. (ingen behov for ferdigheter)
  • Kommunikasjon: Dele erfaringer med andre.
  • Observasjon: Se hvordan egne deler resonerer med andres deler.
  • Konstellasjon: Stille opp delene med representanter fra deltagerne.

WORKSHOP:
Inføring i Internal Family System (IFS) Du vil få en kort innføring i hva metoden går ut på, og et lite glimt av de indre
delene ved hjelp av ledet meditasjon, tegning av delene og oppstilling av delene o.a.
Kursleder: Olaug Rønningsdalen
Dato: 16.juni kl 19-21.30
Link til påmelding: https://medisinsk-yoga-oslo.punchpass.com/classes/10615947

--------------------------------------------------------------

KURS: 5 ganger a 2 timer, dagtid og kveldstid
Intern Family Systems (IFS)
Kreativ metode for å bli kjent med deg Selv og dine indre deler
Kursleder: Olaug Rønningsdalen
Pris: 1575 kr for 5 ganger.
5% rabatt for trygdede (be om rabattkode på mediyoga.oslo@gmail.com)

Dagtid: 5 mandager kl. 13.30 –15.30
Datoer:  05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10
Påmelding: https://medisinsk-yoga-oslo.punchpass.com/series/21692

Kveldstid: 5 torsdager kl. 19.00 –21.00
Datoer: 08.09, 15.09, 22.09, 29,09, 06.10
Påmelding: https://medisinsk-yoga-oslo.punchpass.com/series/21693

Indre Familiesystem, Intern Family Systems (IFS), er en amerikansk psykologisk/spirituell metode for å bli bedre kjent med oss selv. Drivkreftene bak hvorfor vi gjør det vi gjør, våre tanker, og følelser. Metoden er veldig populær i USA, Canada og en rekke europeiske land, men lite kjent i Norge.

Richard Schwartz, grunnleggeren av metoden, ble overbevist om at menneskesinnet ikke er en enhet, men består av mange deler. Vi kjenner alle til følelsen av situasjoner hvor forskjellige deler av oss drar i forskjellige retninger. Han kalte det «deler» siden det var den betegnelsen klientene hans brukte når de skulle forklare hva som skjedde inne i dem. Delene kan forklares som sinnstilstander som består av spesielle tanker, følelser og handlemåter som gjentar seg ofte, f.eks. tristhet, sinne, oppgitthet etc. Subpersonligheter, arketyper, ego tilstander er andre begrep som blir benyttet.

Etter å ha lyttet til utallige klienter som fortalte om indre, motstridende deler, begynte Richard Schwartz å utforske og kommunisere direkte med dem. Han oppdaget at delene oppførte seg som medlemmene i en familie, noen kunne samarbeide, mens andre levde av ulike grunner i konflikt. Etter hvert som klientene ble kjent med sine indre deler begynte de å forstå tidligere uforklarlige handlingsmønstre som de tidligere ikke hadde klart å gjøre noe med.

De delene som gjør livene våre strevsomme har å gjøre med vårt indre sårede barn, erfaringer som det ikke var mulig å integrere på det tidspunktet de oppstod. Andre deler oppstod som forsvarere av de sårbare delene, samtidig som det finnes mange deler som er harmoniske og uproblematiske. Til sin store forbauselse oppdaget Richard Schwartz at delene hadde en egen personlighet, egne motiv, ønsker og preferanser, akkurat som mennesker. Alle har vi disse delene, men med vårt særegne preg, skapt av erfaringer vi har møtt på i livet. Alle delene viser seg å ha gode intensjoner, men de er styrt av gamle erfaringer som ikke er aktuelle lenger. Det gjelder å bli venner med dem, venner med oss selv.

Sentralt i metoden er å komme i kontakt med Selvet, vår indre kjerne eller essens, som kan observere delene og skape harmoni og balanse i vårt psykologiske landskap.

Her kan du høre intervju Maria Andersen med Olaug Rønningsdalen om Indre Familie Systemer. https://youtu.be/bqrNecmDsFY

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt