Skip to content

Intern Family Systems (IFS)

Kreativ metode for å bli kjent med deg Selv og dine indre deler

Meditasjon, tegning, kommunikasjon, observasjon, konstellasjon

Dette er et kurs for deg som er opptatt av selvutvikling, ønsker å få det bedre med deg selv og andre, har behov for mer indre ro, og som ønsker å gjøre noe med gamle mønster som gjør livet strevsomt. Ved å være nysgjerrig og utforskende vil du oppleve at det åpner seg helt nye muligheter, og livet kan ta nye vendinger.

  • Meditasjon: Bli ledet inn i oss selv for å bli klar over hvilken del(er) som er aktiv(e).
  • Tegning: Bringe delene ned på papiret. (ingen behov for ferdigheter)
  • Kommunikasjon: Dele erfaringer med andre.
  • Observasjon: Se hvordan egne deler resonerer med andres deler.
  • Konstellasjon: Stille opp delene med representanter fra deltagerne.

Innhold
På dette kurset vil du oppleve hvordan du kan komme i kontakt med, og bli kjent med den forsvarsdelen som gjør livene våre mest strevsomme. F.eks. den indre kritikeren, den som må gjøre alle andre til lags, den som trøster med mat/drikke, den som hindrer oss i å komme videre i livet, den som gjør relasjonene våre konfliktfylte osv.
Vi vil benytte meditasjon hvor du kan tune inn på den delen som er aktiv rundt aktuelle tema i ditt liv. Vi vil tegne delen med farger for å synliggjøre den bedre, med deres kvaliteter og strategier for å beskytte oss. (Her er det ikke behov for kunstnerisk talent. Det er ikke snakk om prestasjon, men bevisstgjøring).
Når du er blitt kjent med delen vil vi benytte konstellasjons arbeid, og stille den opp sammen med selvet med representanter fra gruppa. Slik blir det mulig å eksternalisere relasjonen mellom delen og selvet. Oppstillingene bygger på samme prinsippene som i familiekonstellasjoner, men det er indre deler som blir oppstilt, ikke familiemedlemmer. Den indre kjernen, essensen i oss, har en sentral plass.
(https://no.wikipedia.org/wiki/Familiekonstellasjoner)

Prosess
Ved å møtes fem ganger vil dette bli en dynamisk indre reise hvor du vil få verktøy til å forstå og harmonisere indre motsetninger som du kanskje har hatt så lenge du kan tenke tilbake i tid. Du vil gjenkjenne deg i andre, og se at vi alle har lignende deler og mellommenneskelige utfordringer som vi ønsker å gjøre noe med. Det er lettere å gjøre det sammen.
På dette kurset vil vi ta i bruk kreative metoder for å komme i kontakt med de indre delene. Antall deltagere er begrenset til 8 personer for å skape trygghet og åpenhet.

---------------------------------------------

KURS: 5 ganger a 2 timer
Intern Family Systems (IFS)
Kreativ metode for å bli kjent med deg Selv og dine indre deler
Kursleder: Olaug Rønningsdalen
Pris: 2500 kr for 5 ganger.
5% rabatt for trygdede (be om rabattkode på mediyoga.oslo@gmail.com)

5 mandager kl. 16.30 –18.30
Datoer:  2.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01
Påmelding: https://medisinsk-yoga-oslo.punchpass.com/series/23888

Indre Familiesystem, Intern Family Systems (IFS), er en metode som tar utgangspunkt i at sinnet vårt består av mange forskjellige deler. De fleste av oss har opplevd indre konflikter som for eksempel at en del kan ha et brennende ønske, en annen del er redd, og en tredje del kanskje saboterer det hele. Noen deler kan være bitre uvenner og gjøre livene våre vanskelige.

Richard Schwartz, grunnleggeren av metoden, fant ut, etter mange års praksis, at selv om det kunne se ut som om noen deler, som for eksempel den indre kritikeren, kunne virke destruktiv og undertrykkende, så viste det seg etter hvert at dens intensjon er å hjelpe oss. Så alle deler er gode på bunnen når man bare blir kjent med dem. Han oppdaget også at det ikke bare var klientene, men også han selv som hadde disse aktive, indre delene.

Kjernen i metoden er at alle har deler og et Selv, en indre kjerne, som ikke er en del. Selvets plass er i førersetet hvor det det med medfølelse og tålmodighet kan lede delene slik at det blir et harmonisk indre landskap.

WORKSHOP:
Inføring i Internal Family System (IFS) Du vil få en kort innføring i hva metoden går ut på, og et lite glimt av de indre
delene ved hjelp av ledet meditasjon, tegning av delene og oppstilling av delene o.a.
Kursleder: Olaug Rønningsdalen

Her kan du høre intervju Maria Andersen med Olaug Rønningsdalen om Indre Familie Systemer. https://youtu.be/bqrNecmDsFY

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt