Skip to content

Astrid Slettevold – maleri over mønster

Astrid Slettevold:  Maleri over mønster

I kunstgalleri Anahata viser jeg arbeider i repetive mønster. I arbeidsprosessen trykkes først rapporten (mønsteret) på lerretet, så legges de ulike fargene inn i hovedformene. Senere manipuleres og justeres det hele.

Jeg arbeider med ulike former, symboler og farger. Det er oftest ut fra noen mer eller mindre planlagte fargeklanger hvor ideen til det spesifikke maleriet dannes – og hvor maleprosessen for alvor tar form. Ofte tenker jeg at mønsteret er et bilde på naturens oppbygning og forandringer tegn på noe mer eller mindre uforutsett.

Da de flest maleriene har en gjentakende underliggende grid kan mønsterformene leses/oppfattes gang på gang, med nye muligheter til tolkninger.

astrid_bilder

«Credo»

Vi finner mønstre og systematisk oppbygning overalt, ikke minst i naturen. Tenk på «snøkrystallet, sneglehuset og edderkoppnettet.
Oppbygging av mønster kan sees som en syklisk prosess. Gjentakelsen skaper linjer og større former. Nye former oppstår, og ved å tillegge nye farger transformeres nye uttrykk. En form bærer en farge, og en farge fyller en form. På den måten forandrer fargen formen samtidig som formen gir fargen et rom å være i. – Rytmen oppleves som en puls.

Et enkelt grunnelement kan vise seg å gi muligheter til veldig mange variasjoner. Det å jobbe på
denne måten ut fra et gitt mønster virker på meg mer befriende enn begrensende!
Gjennom flater og farger satt i system ønsker jeg å se hvilke signaler dekorative uttrykk kan
gi, både for meg og andre.

www.ast-art.no

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt