Skip to content

Mindfulness

Mindfulness, også kalt oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening

Mindfulness er en populær meditasjons form, som består av enkle teknikker i forhold til bedre å mestre stress og belastninger i dagliglivet. Forskning viser at metoden er til hjelp i forhold til psykiske og fysiske lidelser og problemer, ikke minst stress.

Våre mindfulness kurs i Oslo sentrum kan du lese om her: Mindfulness kurs i Oslo Sentrum 

Det er også mulig å få individuelle opplegg - spesielt tilpasset dine behov og ønsker. Ta kontakt med Eva Edwin - mail: eva.edwin@gmail.com for mer informasjon.

Mindfulness symbol og amazing-beautiful-beauty-blue 3

Gjennom å praktisere mindfulness vil du kunne oppleve avspenning og ro, samt den deilige følelsen som gjerne oppstår ved meditasjon.

Mindfulness meditasjon handler om å trene sinnet til å være helt fullt tilstede - på en vennlig og utforskende måte - uten å bli styrt av forstyrrende tanker. Med oppmerksomt nærvær opplever vi livet på nye måter, slik det fremstår i øyeblikket, både inne i oss og utenfor. Vi har alle en indre kilde med fred, ro og tilfredshet - mindfulness er en metode for å hjelpe oss finne denne kilden - og på den måten oppleve mer med mindre stress.

Vi kan praktisere mindfulness over alt og når som helst. Mens vi går, står, er i møter, eller gjør andre aktiviteter. Vi trener opp evnen gjennom ulike strukturerte teknikker og meditasjons øvelser. Ved regelmessig praksis kan vi oppnå økt selvinnsikt og konsentrasjon. Vi roer sinnet. Gjennom meditasjon skapes mental klarhet og bedre kontakt med intuisjon og kreativitet. Dette er godt utprøvde og aksepterte metoder for å skape overskudd, ro og balanse. Etter kort tid med trening vil du trolig bli overrasket over hvordan du med oppmerksomt nærvær kan oppleve økt kvalitet i daglige aktiviteter og beholde roen i en hektiske hverdag.

Mindfulness ble innført fra Buddhismen, der den ble anvendt som en vei til dypere selvinnsikt og medfølelse. I dag er metoden velkjent og anvendt både i helsevesen, skole og organisasjoner verden over.

Øvelsene har blitt gjenstand for forskning ikke minst gjennom dr.Jon Kabat Zinn program knyttet til stress reduksjon (MBSR) og funnet gunstige i forhold til både fysisk og psykisk helse, ikke minst stress og stressrelaterte lidelser.

Våre kurs i 2020 kan du lese mer om her 

Er du interessert i mindfulness kurs eller individuell konsultasjon kontakt Eva Edwin på email: eva.edwin@gmail.com 

Våre mindfulness kurs i Oslo Sentrum:

| Mediyoga og mindfulness: Kurs ved stress - onsdag ettermiddager|

Mediyoga og mindfulness: Kurs ved stress - tirsdag kveld|

| Mindfulness og MediYoga: Kurs ved stress - onsdag formiddager 

PS: Formiddagskurs kommer kanskje senere på høsten 2019 - for informasjon ta kontakt med Eva Edwin.

 

Link til våre andre kurs:

Link til våre mediyoga og yinyoga kurs.

Ønsker du informasjon om våre nyeste tilbud?

Legg din email adresse og få informasjon om våre tilbud, eventer, kurs etc.

Alt informasjon om deg holdes konfidensielt