Skip to content

Medisinsk yoga og stress

Hva er årsaken til stress og stressrelaterte lidelser?

I dagens liv flere og flere opplever fenomenet stress og som følge stressrelaterte lidelser  (søvnløshet, stive muskler, hodepine / migrene, høyt blodtrykk, lav energi, dårligere imunforsvar, utbrenthet mm.). Stress kan forårsakes både av ytre og indre årsaker.

Ytre årsaker kan være at det er virkelig mye å gjøre, tidspress på jobb og hjemme, o.l. da føler du kanskje at du fysisk har ingen pustepause. Indre årsaker kan være at du befinner deg i en vanskelig livsituasjon - det kan være alt fra en traumatisk hendelse, samlivsbrudd, arbeidledighet, vanskelig arbeidssituasjon til kronisk sykdom, som også kan føre til en dramatisk forandring i din livstil. Da føler du kanskje at det blir vanskelig å puste og kroppen stivner av usikkerhet.

Ofte det vi opplever som stress har både indre og ytre årsaker. Medisisnk yoga er en fantastisk verktøy for å handtere stresssituasjoner og etterhvert finne tilgang til din indre ro for å starte selvhelbredende prosess.

I våre yogakurs ved stress legger vi vekt til at du lærer alle våre verktøy - både fra mediyoga, yinyoga og mindfulness, vår egen erfaring, samt andre terapier og tradisjoner. Slik at du selv kan benytte verktøyene for å leve liv med bedre helse og velvære.

Du er alltid velkommentil å ta kontakt med oss om du lurer på noe.