Betingelser / ansvar

Betingelser:

Påmelding:
Påmelding på kurs gjøres skriftlig på email og er bindende.
Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo forplikter seg å holde av avtalt plass på ønsket kurs.
Kursbestiller forplikter seg til å betale for kursreservasjonen (plassen reserveres ved utstedt faktura) og forholde seg til Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo retningslinjer.
Betalingsmåter: Om du velger faktura betaling, vil du motta en e-post som bekrefter plass på kurs (og senere faktura).

Avmelding:
Kursrekker:
Må skje skriftlig via email. Om det er allerde utstedt faktura, må du betale adm.gebyr.
Ved avmelding ilegges et adm. gebyr på kr 550.
Ved avmelding 7 dager eller nærmere kursstart forfaller kursavgiften i sin helhet med mindre du har dokumentasjon med en gyldig grunn. Hver tilfelle vurderes separat.

Enkeltstående eventer / workshop: Innbetalt avgift refunderes ikke, men kan overføres til en annen person.

Avlysning av kurs / event
Medisinsk yoga og mindfulnes Oslo forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Du får i så fall beskjed om kansellert kurs minimum 3 dager før kursstart. Du får da alternativ til å ta plass på en av andre våre kurser eller få returnert innbetalt hele kursbeløp i sin helhet.

Tapte timer (gjelder kun 90 min klasser i kursrekker):

Gjelder KUN om du oppfyler følgende vlkår:

 • betalt kursavgift innen forfall
 • betalt kursavgift for hele kursforløpet (ikke enkelte timer)
 • sier ifra om din forfall innen timen begynt

Mulighet til å ta tapte timer forbeholdt om ledig plass . Du er selv ansvarlig til å melde fra om du tenker å ta igjen tapte time på email mediyoga.oslo@gmail.com. Ansvarlig lærer sjekker mulighet og gir deg beskjed om det finnes mulighet. Du kan ta igjen tapte timer på følgende måter:

 • På en annen kursrekke som går i samme semester som ditt kurs. Gjelder alle 90 min kurs med i regi av Medisinsk Yoga og mindfulness Oslo - på Dronningensgate, Grünerløkka og Hellerudroppen.
 • På neste 90 min kursrekker (alle steder).
 • Mulighet til å ta igjen tapte timer gjelder KUN 90 min kursrekker, IKKE enkeltstående workshop / kurs.

(PS: For kurs som er lenger enn 90 min klasser - ta kontakt med ansvarlig lærer for mer informasjon)

Gjensidig ansvar:

 • Vi har taushetsplikt og følger etiske regler for ansvarsfulle terapeuter
 • Vi har nok kompetanse og gjør vårt beste for å ivareta dine behov, men du selv er ansvarlig for at øvelser gjøres slik at kroppen din tillater det.
 • Øvelser skal gjøres etter instruksjoner fra læreren, samtidig du selv kjenner din kropp best og kan velge til å ta pause om det kjennes riktig.
 • Er du i tvil på hva du skal / ikke skal gjøre - spør din lærer om råd og evt. modifikasjoner.
 • Medisisnk yoga og mindfulness Oslo tar ikke ansvar om skaden skjer som følge av yogaøvelser, du er på yogaklasse for ditt eget ansvar. Du godkjenner disse betingelser da du betaler faktura fra oss.
 • Vi har rett til å utvise kursdeltakere som er påvirket av alkohol o.l.