Skip to content

Betingelser / rettningslinjer


Betingelser for påmedling:

Påmelding:
Påmelding på kurs gjøres skriftlig på email og er bindende.
Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo forplikter seg å holde av avtalt plass på ønsket kurs.
Kursbestiller forplikter seg til å betale for kursreservasjonen (plassen reserveres ved utstedt faktura) og forholde seg til Medisinsk Yoga og Mindfulness Oslo rettningslinjer.
Betalingsmåter: Om du velger faktura betaling, vil du motta en e-post som bekrefter plass på kurs (og senere faktura).
Ved bestilling og betaling må du si fra eller velge selv korrekt rabatt. Dersom du ikke velger rabatt ved påmeldinger, vil retten til rabatt bortfalle. Utstedt faktura forandres ikke, om tabatten kom ikke med som følge at du sa ikke fra.

Avmelding:
Kursrekker:
Må skje skriftlig via email.

 • Om det er allerede utstedt faktura, eller om du har betalt via deltager.no, må du betale adm.gebyr.
 • Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 550.
 • Ved avmelding 7 dager eller nærmere kursstart forfaller kursavgiften i sin helhet med mindre du har dokumentasjon med en gyldig grunn.
 • Har du en grunn som vi finner gyldig - kommer en gebyr på 800 kr.
 • Etter kursstart - ingen penge retur, men du kan evt ha innbetalt avguft tilgode for neste semester - om det er plass.

Hver tilfelle vurderes separat.

Enkeltstående eventer / workshop:
Innbetalt avgift refunderes ikke
, men kan overføres til en annen person, om beskjed gitt før eventets start.
Ved for sent oppmøte gis ingen refusjon.

Avlysning av kurs / event
Medisinsk yoga og mindfulnes Oslo forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Du får i så fall beskjed om kansellert kurs minimum 3 dager før kursstart. Du får da alternativ til å ta plass på en av andre våre kurser eller få returnert innbetalt hele kursbeløp i sin helhet.


Tapte timer (gjelder kun 90 min klasser i kursrekker):

Husk at vi stiller opp hver gang - enten selv eller finner vikar, og det er vår godvilje til å gi deg flere mulgheter til å ta igjen. Det er vår jobb og lever av dette.

Gjelder KUN om du oppfyler følgende vlkår:

 • betalt kursavgift innen forfall
 • betalt kursavgift for hele kursforløpet (ikke enkelte timer)
 • sier ifra om din forfall innen timen begynt

Du er selv ansvarlig å telle hvor mange timer du har tapt, i tilfelle du har ingen oversikt - får du ikke ta igjen mer enn 2 ganger.

Mulighet til å ta tapte timer forbeholdt om ledig plass. 

 • Du er selv ansvarlig til å melde fra om du tenker å ta igjen tapte time på email mediyoga.oslo@gmail.com. Maria sjekker om det er plass og gir deg beskjed om det finnes mulighet.
 • Du kan også komme til begynnelsen av klassen og ta plass om det er ledig, uten å gi beskjed påfohånd.
 • Ta med en venn / kollega / partner - du kan "gi bort" din tapte time.

Betingelser for å ta igjen tapte timer:

 • På en annen kursrekke som går i SAMME semester som ditt kurs. Gjelder alle 60-90 min kurs med i regi av Medisinsk Yoga og mindfulness Oslo - på Dronningensgate, Grünerløkka og Hellerudroppen. Gjelder IKKE enkeltstående eventer.
 • På neste semester (alle 60-90 min kursrekker, alle steder) - OM du er påmeldt på neste kurs i denne semester.
 • Om du er ikke påmeldt på noen kursrekke - har du ikke rett til å ta igjen timer fra forrige semester.
 • Mulighet til å ta igjen tapte timer gjelder KUN 60-90 min kursrekker, IKKE enkeltstående workshop / kurs.
 • Blir du borte fra ditt kurs mange ganger pga sykdom og liknende mer enn 4 uker - kan vi tilpasse betingelser for å ta igjen tapte timer. Hver enkelt tilfelle vurderes separat.
 • Etter kursstart - ingen penge retur, men du kan evt ha innbetalt avgift tilgode for neste semester - om det er plass.

(PS: For kurs som er lenger enn 90 min klasser - ta kontakt med ansvarlig lærer for mer informasjon)


Gjensidig ansvar / rettningslinjer:

 • Vi har taushetsplikt og følger etiske regler for ansvarsfulle terapeuter
 • Vi har nok kompetanse og gjør vårt beste for å ivareta dine behov, men du selv er ansvarlig for at øvelser gjøres slik at kroppen din tillater det.
 • Øvelser skal gjøres etter instruksjoner fra læreren, samtidig du selv kjenner din kropp best og kan velge til å ta pause om det kjennes riktig.
 • Er du i tvil på hva du skal / ikke skal gjøre - spør din lærer om råd og evt. modifikasjoner.
 • Medisisnk yoga og mindfulness Oslo tar ikke ansvar om skaden skjer som følge av yogaøvelser, du er på yogaklasse for ditt eget ansvar. Du godkjenner disse betingelser da du betaler faktura fra oss.
 • Vi har rett til å utvise kursdeltakere som er påvirket av alkohol o.l.
 • Kursdeltaker er pliktig til å komme innen avtalt tid. Når klassen begynner dørtelefon settes på lydløs og døren låses. Dette gjøres av sikkerhetshensyn og av hensyn til andre kursdeltakere.
 • Ved påmelding bekrefter du å følge disse retningslinjene.